Seværdigheder i Sri Lanka

Coat of arms: Sri Lanka

 

LK

landekode ISO

+94

telefonopkald

Asia/Colombo

tidszone

Colombo

hovedstad

Mest populære byer

AmbalangodaSouthern Province
befolkning:21 573
AmparaEastern Province
befolkning:20 309
AnuradhapuraNorth Central Province
befolkning:50 595
AvissawellaWestern Province
befolkning:25 322
BadullaUva Province
befolkning:47 587
BalangodaSabaragamuwa Province
befolkning:13 589
BatticaloaEastern Province
befolkning:92 332
BeruwalaWestern Province
befolkning:34 256
BoralesgamuwaWestern Province
befolkning:60 110
ChavakachcheriNorthern Province
befolkning:54 517
ChilawNorth Western Province
befolkning:24 712
ColomboWestern Province
befolkning:752 993
DambullaCentral Province
befolkning:75 808
Dehiwala-Mount LaviniaWestern Province
befolkning:245 974
EravurEastern Province
befolkning:24 928
GalleSouthern Province
befolkning:99 478
GampahaWestern Province
befolkning:62 335
GampolaCentral Province
befolkning:27 660
HambantotaSouthern Province
befolkning:12 071
HattonCentral Province
befolkning:16 237
HoranaWestern Province
befolkning:9 774
Ja-ElaWestern Province
befolkning:32 386
JaffnaNorthern Province
befolkning:88 138
KaduwelaWestern Province
befolkning:252 041
KalmunaiEastern Province
befolkning:106 780
KalutaraWestern Province
befolkning:39 700
KandyCentral Province
befolkning:125 400
KattankudyEastern Province
befolkning:47 603
KatunayakeWestern Province
befolkning:61 228
KegalleSabaragamuwa Province
befolkning:17 962
KelaniyaWestern Province
befolkning:31 307
KolonnawaWestern Province
befolkning:64 887
KurunegalaNorth Western Province
befolkning:30 315
MaharagamaWestern Province
befolkning:195 355
MannarNorthern Province
befolkning:36 442
MataleCentral Province
befolkning:40 247
MataraSouthern Province
befolkning:74 193
MonaragalaUva Province
befolkning:10 123
MoratuwaWestern Province
befolkning:168 280
NawalapitiyaCentral Province
befolkning:15 415
NegomboWestern Province
befolkning:144 551
Nuwara EliyaCentral Province
befolkning:27 500
PanaduraWestern Province
befolkning:35 717
PeliyagodaWestern Province
befolkning:28 784
Point PedroNorthern Province
befolkning:31 351
PuttalamNorth Western Province
befolkning:50 615
RatnapuraSabaragamuwa Province
befolkning:52 170
Sri Jayawardenapura-KotteWestern Province
befolkning:135 806
TangalleSouthern Province
befolkning:11 258
TrincomaleeEastern Province
befolkning:99 135
ValvettithuraiNorthern Province
befolkning:27 210
VavuniyaNorthern Province
befolkning:108 834
WattalaWestern Province
befolkning:30 168
WeligamaSouthern Province
befolkning:22 377

📑 alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1Bydel niveau 2CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3biludlejning